Dimnjaci

Pravilno dimenzioniranje najvažniji je korak u odabiru dimnjaka te jedini siguran način da bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju, bez negativnih posljedica.

Prije odabira dimenzije, potrebno je odlučiti o vrsti ogrjeva koje će se koristiti te se dimnjak smije koristiti isključivo za gorivo za koje je predviđen (također se naknadno ne smiju priključivati ložišta na različite vrste goriva).
Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama: premali presjek dimovodne cijevi uzrokuje smetnje pri odvođenju dimnih plinova, dok preveliki uzrokuje pretjerano hlađenje dimnih plinova što uzrokuje stvaranje kondenzata koji sadrže kiseline koje agresivno djeluju na unutarnju stijenku dimovodne cijevi.

Izuzetno bitno je i pravilno održavanje i čišćenje dimnjaka, a ono uvelike ovisi o vrsti goriva koje se upotrebljava:
- kod uporabe drva za loženje treba uzeti u obzir vrstu drva, njegovu vlažnost i druge faktore koji mogu utjecati na jače čađenje dimnjaka, naročito sadržaj smole u drvu.
- Kod korištenja peći na kruta goriva treba izbjegavati spaljivanje raznoraznog otpada, smolastih drva, lakiranih, premazanih, obojanih i natopljenih raznoraznim uljima ili otapalima. Osim što takva goriva uzrokuju jače onečišćenje, njihovim izgaranjem se oslobađaju razni toksični i štetni produkti izgaranja koji se uslijed slabije propusnosti ili začepljenosti dimnjaka mogu vraćati u prostoriju.
U prostorijama gdje se upotrebljavaju peći, bilo na kruta ili plinska goriva preporučuje se povremena ventilacija prostora (otvaranje prozora) kako bi se izvršila izmjena zraka.

Također, u slučaju da postoji sumnja na ispravnost dimnjaka i njegovu funkciju, potrebno je izvršiti kontrolu i ispitivanje nepropusnosti, što obavezno treba napraviti osoba ovlaštena za dimnjačarske poslove.