Drvena građa

Drvena građa je prirodni materijal koji se dobiva isključivo mehaničkom preradom drveta, a za preradu se koriste trupci koji su čisti dio debla.

U kategoriju najkvalitetnije drvene građe spadaju cijepana i tesana drvena građa, koje su ujedno i najskuplje.
Drvenu građu možemo podijeliti na kratku – dužine do četiri metra, te dugu – dužine preko četiri metra.

Drvena građa podrazumijeva grede i gredice piljene od drva četinara jela ili smreka u raznim presjecima i dužinama, i to u II / III klasa, što zadovoljava potrebe krovnih konstrukcija samo u slučaju prethodno pravilno izračunatog statičkog opterećenja i zahtjeva same konstrukcije.
U ovu grupu ubrajamo i sve vrste letvi koje služe kao držač pokrova (crijep, lim, panel), a isto tako i daske standardnih debljina 24 i 48 mm.
Letve najčešće dolaze u presjecima 3x5 cm,4x5 cm,5x5 cm i 5x8 cm, standardne dužine4 m', ali i ostalim dimenzijama koje ovise o potrebama gradilišta i objekta.


Ovi materijali se koriste i u ostalim segmentima građevine kao što su razne potpore, razupore, oplate od dasaka itd, ali primarna funkcija im je za krovopokrivačke radove.

1. DRVENA GRAĐA ZA KROVIŠTA:
Grede i gredice svih presjeka i dužina
Letve presjeka 3x5,4x5,5x5 i 5x8 cm presjeka
Daska 24 mm debljine
Daska 48 mm debljine

2. DRVENA GRAĐA U GRAĐEVINARSTVU:
Gredice 10x10 i 10x12 cm presjeka
Daska 24 mm debljine
Daska 48 mm debljine