Mase za fugiranje

Fugir mase neizostavan su dio pri postavljanju keramike, kako s praktične, tako i sa dekorativne strane.
Mase za fugiranje

Njihova glavna namjena je ispunjenje prostora između pločica ili kamena, u svrhu kompenzacije naprezanja površine, uslijed čega dolazi do kontakta između pločica, te pucanja ili oštećenja. Osim toga, fuge moraju biti otporne na vlagu, razne kiseline i slično, ovisno na koju površinu se stavljaju.
Upravo zato pri odabiru fuga pripazite koja vrsta keramike se fugira te na koju površinu ide, jer se one razlikuju po svojim svojstvima.
Pri samoj izvedbi fugiranja treba obratiti pažnju na dovoljnu ispunjenost između dvije plohe, ujednačen izgled, kako kasnije ne bi dolazilo do pucanja i iscvjetavanja. Prije samog fugiranja, izuzetno je bitno odrediti debljinu fuge, koja može iznositi od 1mm nadalje, opet ovisno o vrsti keramike i efektu koji želite postići.

S esetske strane, danas postoji veliki izbor boja fugir masa, a da li ćete odabrati boju jednaku vašim pločicama ili pak potpuno kontrastnu, prepuštamo vama na izbor. Sa proizvođačima Murexin, Samoborka ili Mapei sigurno nećete pogriješiti!