Ulična i kućna kanalizacija

Sustavi za uličnu i kućnu kanalizaciju obuhvaćaju cijevi i spojne elemente, te su namijenjene za odvod svih vrsta otpadnih voda.
Ulična i kućna kanalizacija

Bitno je upotrijebiti kvalitetne cijevi, pravilno ih postaviti i spojiti kako bi se osigurala potpuna nepropusnost.

Pipelife te Alpro u asortimanu imaju cijevi za distribuciju vode, oborinsku i fekalnu odvodnju, drenažu, kanalske poklopce i rešetke, te kompletne eko sustave – rezervoare i septičke jame.