Koju ogradu izabrati za ogradit vaš prostor?

Želite postaviti ogradu, ali niste sigurni znate li sve korake? Odabir ogradnog sustava ovisi o više uvjeta i nije uvijek jednostavan zadatak. Kako bismo vam pomogli donosimo pet kratkih savjeta za izbor idealne ograde za vaše potrebe!


1. Koji prostor ograđujete?
Ogradni sustavi razlikuju se po mnogo karakteristika na koje je bitno obratiti pažnju. Prije samog ograđivanja bitno je odrediti koju ćete vrstu ogradnog sustava koristiti. Postoje razne vrste ograda i stupova ovisno o namjeni ograđenog prostora.


Kako bi izabrali odgovarajući sustav ograde morate znati koja je namjena prostora koji ograđujete. Postoje brojni tipovi ogradnih sustava različite namjene od ograđivanja pašnjaka, farme do ograđivanja objekata sa
pojačanom zaštitom. Važno je napomenuti i da nisu svi tipovi ograde za sve terene, neke ograde se mogu
prilagoditi neravnom i brdovitom terenu ( kao univerzalna pletena ograda), drugi tipovi ograde su samo za
ravne terene( elektrovarena ograda, ogradni paneli)


2. Tip podloge
Kod izbora vrste ograde važan je čimbenik tip podloge i nagib terena. Na primjer, kod neravnih terena
preporučuje se postavljanje pletene ograde čija je glavna karakteristika fleksibilnost, odnosno ona poprima
oblik nagiba terena kod postavljanja. Za postavljanje na ravne podloge preporučuju se elektrovarena
ograda i ogradni paneli..


3. Postavljanje stupova i odabir tipa stupa
Kod montaže ograde pravilo je da se stupovi postavljaju na udaljenosti od 2,5 m do 3 m ovisno o vrsti
ograde. Na sve kutne i završne stupove, te na svakih 25 metara udaljenosti treba postaviti potporne stupove.
Tip stupa bira se odmah nakon odabira ograde, a prema sustavu postavljanja razlikujemo stup s bazom za
postavljanje na beton (parapet) i stup bez baze za postavljanje u beton.


4. Koje dimenzije ograde uzeti?
Kod pletene ograde visine su od 650 mm, 800 mm, 1000 mm,1250 mm, 1500 mm, 1750 mm*, 2000 mm,
2500* mm i 3000 mm*. Pletena ograda dolazi u pocinčanoj (Zn) varijanti i plastificiranoj (PVC) varijanti
(*označene visine izrađuju se prema narudžbi kupca uz zadanu minimalnu količinu.)
Visine elektrovarene ograde su od 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm i 2000 mm s otvorom
oka 100 x 50 mm, te s otvorom oka 100 x 63 visine 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm.
Ogradni paneli se rade na standardiziranim visinama s malim razlikama od proizvođača do proizvođača.
Visine ogradnih panela su: 625 mm, 825 mm, 1025 mm, 1225 mm, 1525 mm, 1725 mm, 2025 mm.


5. Postavljanje vrtnih vrata
Postupak za postavljanje vrtnih vrata sličan je kao i kod postavljanja stupova. Potrebno je iskopati rupu
minimalno 80 cm duboku i 30 cm široku za glavne stupove i stupove vrtnih vrata, te za potporne stupove.
Glavni stup mora biti postavljen paralelno sa stupom vrata minimalno 40 cm u betonsku bazu, dok potporni
stup treba biti 30 cm u betonu pod kutom od 45 stupnjeva.


Ukoliko vas zanima više o postavljanju ograde potražite Reta SOS Savjetnik Postavljanje
ograde.


Reta asortiman ogradnih sistema možete pogledati na sljedećem linku.