EU projekt


U tijeku je provedba projekta
„Diversifikacija i optimizacija poslovanja kroz izgradnju i opremanje proizvodno-poslovne hale''

Tvrtka Reta d.o.o. je u kolovozu 2016. godine započela s provedbom projekta “Diversifikacija i optimizacija poslovanja kroz izgradnju i opremanje proizvodno-poslovne hale“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Reta d.o.o

Ukupna vrijednost projekta: 42.131.041,69kn

EU udio u financiranju projekta: 11.802.126,12 kn

Razdoblje provedbe: 3. kolovoza 2016. - 3. veljače 2018.

Voditelj projekta: Marko Kalčić, direktor

Koordinator projekta i kontakt osoba: Alen Belavić, abelavic@reta.hr


Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Izgradnja nove proizvodno-poslovne hale;
  2. Opremanje nove proizvodno poslovne hale sa suvremenom proizvodnom tehnologijom te skladišnom opremom;
  3. Implementacija suvremenog IKT rješenja za 3D crtanje i obradu u proizvodnom procesu;
  4. Usavršavanje djelatnika tvrtke za rad na novim proizvodnim tehnologijama;
  5. Promoviranje novih proizvoda tvrtke kroz sudjelovanje na međunarodnom sajmu;
  6. Promidžba i vidljivost;
  7. Upravljanje projektom i administracija;

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Reta d.o.o. kroz širenje ukupnih kapaciteta, tehnološku optimizaciju proizvodnje te edukaciju i usavršavanje djelatnika za rad na novim strojevima.

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke Reta d.o.o. stvaranjem pretpostavki za njen održiv rast i razvoj.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Osigurani novi proizvodni, poslovni i skladišni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za početak samostalne proizvodnje žičanih proizvoda
R2 Osigurana proizvodna i skladišna infrastruktura za proizvodnju žičanih proizvoda uvođenjem najboljih dostupnih tehnologija
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi, oprema, IKT)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta uz naglasak na doprinos EU sufinanciranju projektaR5 Povećana vidljivost tvrtke na međunarodnim tržištima
R5 Povećana vidljivost tvrtke na međunarodnim tržištima

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 21 novog radnog mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta - zaposlenike, menadžment i kupce.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Reta d.o.o.