EU projekt


U tijeku je provedba projekta
„Optimizacija i integracija ključnih poslovnih procesa kroz uvođenje naprednog ERP rješenja''

Tvrtka Reta d.o.o. je u prosincu 2016. godine započela s provedbom „Optimizacija i integracija ključnih poslovnih procesa kroz uvođenje naprednog ERP“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Reta d.o.o

Ukupna vrijednost projekta: 894.870,28 kn

EU udio u financiranju projekta: 569.089,27 kn

Razdoblje provedbe: 12.prosinca 2016. - 12. prosinca 2017.

Voditelj projekta: Marko Kalčić, direktor

Koordinator projekta i kontakt osoba: Alen Belavić, abelavic@reta.hr


Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Nabava i implementacija ERP poslovnog softvera za upravljanje poslovnim procesima
  2. Nabava i implementacija SQL servera i korisničkih licenci
  3. Nabava i instalacija IT hardverske opreme
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest povećanje efikasnosti i konkurentnosti tvrtke Reta d.o.o. kroz uvođenje naprednog ERP rješenja, tehnološku optimizaciju, te edukaciju i usavršavanje djelatnika za rad u novom ERP rješenju.

Opći cilj Doprinos povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP iz područja s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Integrirano i administrativno rasterećeno 9 poslovnih procesa
R2 Optimizirani proizvodni proces te procesi prodaje, upravljanja imovinom i ljudskim resursima
R3 Unaprijeđena informatička struktura tvrtke.
R4 Ojačani ljudski kapaciteti za rad u novom informacijskom sustavu

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 5 novih radnih mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta - zaposlenike, menadžment i kupce.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Reta d.o.o.