Holcim Agrocal (Ca+Mg) granule

Holcim Agrocal (Ca+Mg) granule

Opis proizvoda

Primjena: pomoću rasipača mineralnog gnojiva

Odlika: odgođeno djelovanje, polagano otpuštanje

Preporuka: voćarstvo, vinogradarstvo (trajni nasadi, podizanje trajnih nasada)

Brzina topivosti: čestice od 0,1-1mm, aktivacija od pola godine do godinu dana