EU projekt: Optimizacija i integracija ključnih poslovnih procesa kroz uvođenje naprednog ERP rješenja

Optimizacija i integracija ključnih poslovnih procesa kroz uvođenje naprednog ERP rješenja

Opis proizvoda

PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:

Optmizacija i integracija ključnih poslovnih procesa kroz uvođenje naprednog ERP rješenja

Kratki opis projekta:


Ovim projektom tvrtka će nabaviti napredni ERP poslovni softver sa funkcionalnostima za upravljanje ključnim poslovnim procesima tvrtke čime će se stvoriti temelj za povećanje efikasnosti poslovanja na svim razinama tvrtke. Uz ERP poslovni softver, tvrtka će unaprijediti informatičku infrastrukturu nabavom SQL servera i korisničkih licenci kao i IT hardverske opreme, što je preduvjet za ispravno funkcioniranje ERP poslovnog softvera. U svrhu osiguravanja vidljivosti projekta tvrtka će nabaviti kataloge za svaki pojedinačni segment svog proizvodnog portfelja.

Cilj projekta:

Doprinos povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP iz područja s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultat 1: Integrirano i administrativno rasterećeno 9 poslovnih procesa.

Rezultat 2: Optimizirani proizvodni proces te procesi prodaje, upravljanja imovinom i ljudskim resursima.

Rezultat 3: Unapređena informatička struktura tvrtke.

Rezultat 4: Ojačani ljudski kapaciteti za rad u novom informacijskom sustavu.

Ukupna vrijednost projekta: 894.870,28 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 512.180,34 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 12. prosinca 2016. do 12. prosinca 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Alen Belavić, Marketing specijalist - 091/424 1118; abelavic@reta.hr

Za više informacija o EU fondovima navesti web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.