Izolacija podova i međukatnih konstrukcija

I podove je potrebno izolirati kako bi se smanjio prodor buke, vlage i gubitak topline.

Opis proizvoda

Kod izolacije podova i međukatnih konstrukcija ugrađuju se materijali s povećanom tlačnom i vlačnom otpornošću, prije ugrađivanja podloga (estriha) i završnih radova na istima (polaganje keramike, parketa, laminata itd.)
Koristimo ploče od tvrdo prešane kamene mineralne vune, stiropor veće tvrdoće i styrodur.