Žica

Opis proizvoda


► PALJENA: koristi se u građevinarstvu (vezanje, izrada armatura), baliranje papira, plastike, tekstila i sl.
► POCINČANA: upotrebljava se za izradu univerzalnog žicanog pletiva i bodljikave žice. Koristi se u industriji, građevinarstvu te u poljoprivredi za podizanje vinograda, električnih ograda i sl.
► PLASTIFICIRANA: primjenjuje se kod ograđivanja pletivom.
► SVJETLOVUČENA: služi za izradu čavala, vijčane robe.
► KONFEKCIONIRANA: strojno namotana žica , upakirana u foliju, za jednostavniju daljnju prodaju.
► BODLJIKAVA: koristi se za ograđivanje lovišta, pašnjaka, za povećanje sigurnosti nekog objekta ili imovine.