Reference

Zahvaljujući profesionalnom pristupu, već dugi niz godina surađujemo s domaćim i inozemnim partnerima, te maloprodajnim klijentima.

Partneri sa kojima surađujemo:

- Ministarstvo regionalnog razvoja ,šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRFEU)
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH)
- Ministarstvo pravosuđa RH
- HEP Hrvatska
- Vodoprivreda d.d. Karlovac
- Vodoprivreda d.d. Zagreb
- Agrokor d.d.
- Konzum d.d.
- AB Gradnja d.o.o.
- Centrogradnja d.d.
- GO Špelić
- Izgradnja Popovački
- Haušić
- Ceste Karlovac d.o.o.
- Ceste Jatrebarsko d.o.o.
- Hrvatske šume d.d.
- Aqua-invest d.o.o.
- Strabag d.d.
- U.S. Army Europe
- HS produkt d.o.o.
- Grasa d.o.o.
- Zagrebački Holding d.o.o.
- Niskogradnja Matijašić
- SA Bišćan d.o.o.
- Guštin d.o.o.
- Tehnika d.d.
- GO Goršić Vladimir
- Domus

i drugi cijenjeni partneri te veliki broj kupaca građana u maloprodaji koje smo pratili u izgradnji i adaptaciji njihovih domova.

Projekti koje smo pratili sa našim partnerima:

- Žitna kuća Karlovac
- Stambeni objekat Odeta, Karlovac
- Lana Tiskara, proizvodno skladišni objekat, Karlovac
- Tvornica Kalcit Gospić
- Proizvodna hala i pilana Ogulin
- Vodosprema, više lokacija
- HS Produkt, proizvodne hale, Karlovac
- Kaufland, cijela Hrvatska
- Sky office, Zagreb
- IKEA Hrvatska, Zagreb
- Bio centar Borongaj, Zagreb
- TN Povljana, Pag
- Lidl, cijela Hrvatska